Contact: +91-9711224068
International Journal of Applied Research
  • Multidisciplinary Journal
  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

ISSN Print: 2394-7500, ISSN Online: 2394-5869, CODEN: IJARPF

Impact Factor: RJIF 5.2

International Journal of Applied Research

Vol. 5, Special Issue 7, Part A (2019)

ИЛК ЁШДАГИ БОЛАНИНГ ПСИХОЛОГИК РИВОЖЛАНИШИНИНГ ЎЗИГА ХОС ТОМОНЛАРИ

Author(s)
Жўраева Дилафрўз Жамуродовна, Ўзбекистон республикаси and Самарқанд шаҳри
Abstract
Мазкур мақолада тлк ёшдаги боланинг психологик ва физиологик ривожланишининг ўзига хос томонлари баён этилган. Биз ҳартомонлама ривожланган, нутқи равон, жисмонан бақувват ва интеллектуал расо болани, яъни мамлакатнинг ёрқин келажигига ўз ҳиссасини қўша оладиган инсонни тарбиялашни мақсад қилиб олар эканмиз, боланинг илк ёшидан тўғри ва тўкис ривожланишига аҳамият бермоғимиз лозим. Болани гўдаклик давридаёқ тарбиялаш унинг баркамол бўлиб етишишини таъминлаши буюк аждодларимиз ҳамда ҳозирги замон педагоглари томонидан исботланган. Мақолада болада нутқ малакаларининг шаклланиши, ирода сифатларининг элементар кўринишларининг шаклланишида ота-оналар томонидан эътиборга олиниши зарур бўлган жиҳатларга урғу берилган
Pages: 15-17  |  38 Views  3 Downloads
How to cite this article:
Жўраева Дилафрўз Жамуродовна, Ўзбекистон республикаси and Самарқанд шаҳри. ИЛК ЁШДАГИ БОЛАНИНГ ПСИХОЛОГИК РИВОЖЛАНИШИНИНГ ЎЗИГА ХОС ТОМОНЛАРИ. 2019; 5(7S): 15-17.
Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals