Contact: +91-9711224068
International Journal of Applied Research
  • Multidisciplinary Journal
  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

ISSN Print: 2394-7500, ISSN Online: 2394-5869, CODEN: IJARPF

IMPACT FACTOR (RJIF): 8.4

Vol. 5, Issue 1, Part E (2019)

मैथिली साहित्यमे लिलीरेक अवदान

मैथिली साहित्यमे लिलीरेक अवदान

Author(s)
विजय शंकर पंडित
Abstract
लिलीरे आधुनिक साहित्यक एक महत्वपूर्ण साहित्यकारक रूपमे प्रतिष्ठा ओ आदर अर्जित कएल। हिनक रचनासँ मैथिली साहित्यक विविध विधामे एक नव प्राणवन्त धारा अनुभव कएल जा सकैत अछि। हिनक कथा हो अथवा उपन्यास, हिनक आत्मकथा हो अथवा नाट्य-एकांकी-पाठक-पाठिकाकें सम्मोहित करबामे सफल भेल अछि। हालमे दिल्ली विश्वविद्यालयमे लिलीरेक साहित्यक अध्ययनक लेल एक पीठ स्थापित कएल गेल अछि। एहि पीठक माध्यमसँ लिलीरेक समग्र साहित्यक अनुशीलन कएल जा रहल अछि। लिलीरेकंे 1982मे साहित्य अकादमीक पुरस्कार प्राप्त भेल रहन्हि। 2004 मे प्रबोध साहित्य सम्मानसँ सम्मानित कएल गेल रहन्हि।
Pages: 363-364  |  326 Views  4 Downloads
download (623KB)
How to cite this article:
विजय शंकर पंडित. मैथिली साहित्यमे लिलीरेक अवदान. Int J Appl Res 2019;5(1):363-364.
Related Journals
Related Journal Subscription
Important Publications Links
International Journal of Applied Research

International Journal of Applied Research

Call for book chapter
International Journal of Applied Research